Αποποίηση ευθύνης

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας έχει συνταχθεί και ελεγχθεί προσεκτικά. Δεν αναλαμβάνεται, εντούτοις, καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Κατ’ αρχήν, αποκλείονται αξιώσεις αποζημίωσης, οι οποίες αφορούν ζημίες υλικής ή άυλης φύσης που προκύπτουν από τη χρήση ή μη χρήση των προβαλλόμενων πληροφοριών ή από ανακριβείς και ελλιπείς πληροφορίες, εφόσον δεν υπάρχει αποδεδειγμένη εκ προθέσεως ή λόγω βαρείας αµέλειας υπαιτιότητα. Διατηρείται ρητώς το δικαίωμα τροποποίησης, συμπλήρωσης, διαγραφής ή δημοσίευσης μέρους ή όλης της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση.

Σύνδεσμοι

Εφόσον γίνεται άμεση ή έμμεση παραπομπή άλλων ιστοσελίδων («σύνδεσμοι»), φέρουμε ευθύνη μόνο όταν έχουμε ακριβή γνώση του περιεχομένου τους και εφόσον είναι για εμάς τεχνικά δυνατό και λογικό να αποφύγουμε τη χρήση τους σε περιπτώσεις παράνομου περιεχομένου. Δεν έχουμε καμία απολύτως επιρροή στον τρέχοντα ή μελλοντικό σχεδιασμό των συνδεδεμένων ιστοσελίδων. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων. Το ίδιο ισχύει για καταχωρίσεις τρίτων σε βιβλία επισκεπτών, φόρουμ συζήτησης και λίστες αλληλογραφίας που έχουν δημιουργηθεί από
εμάς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την προσβασιμότητα, την ορθότητα και την ακρίβεια των συνδεδεμένων ιστοσελίδων καθώς και των παροχών, των συνδέσμων ή των διαφημιστικών μηνυμάτων τους. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν παράνομο, ανακριβές ή ελλιπές περιεχόμενο και ειδικότερα για ζημίες οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή μη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την τήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλες τις εκδόσεις. Αν, μολαταύτα, προκύψει παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το σχετικό αντικείμενο θα απομακρυνθεί κατόπιν ειδοποιήσεως ή θα επισημανθεί με το σχετικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Διατηρούμε αποκλειστικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτόν τον τομέα. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή τέτοιων γραφικών, ήχων ή κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις χωρίς ρητή συγκατάθεση.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Εναντιωνόμαστε κατηγορηματικά στη χρήση από τρίτους των δημοσιευμένων στοιχείων επικοινωνίας στα πλαίσια της υποχρέωσης τήρησης στοιχείων έκδοσης, για παράδειγμα, για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχει ζητηθεί ρητώς. Ο φορέας εκμετάλλευσης αυτών των ιστοσελίδων επιφυλάσσεται ρητώς να κινήσει έννομη διαδικασία σε περίπτωση αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών που δεν έχουν ζητηθεί προηγουμένως.

Χρήση του Google Analytics

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης των δικτυακών τοποθεσιών. Οι πληροφορίες που προκύπτουν μέσω της χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και η διεύθυνση IP σας μεταδίδονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την εκτίμηση της χρήσης σας του ιστοτόπου, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες του φορέα εκμετάλλευσης και για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου. Η Google ενδέχεται να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό προβλέπεται νομικά ή σε περίπτωση που η επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών γίνεται από τρίτους για λογαριασμό της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Με τη χρήση του ιστοτόπου μας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την Google κατά τον τρόπο που περιγράφηκε και για τον προαναφερόμενο σκοπό.