Στοιχεία έκδοσης

Δικηγορικό γραφείο Κολυβάς
Q7, 24
68161 Μάνχαϊμ

Τηλ. +49 (0)621 436 854 44
Φαξ +49 (0)621 436 854 45
E-mail: info@strafrechtskanzlei-kolivas.com
Internet: www.strafrechtskanzlei-kolivas.com

ΑΦΜ:

Υπεύθυνος περιεχομένου ιστοτόπου:

Δικηγόρος Γεώργιος Κολυβάς

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Γεώργιος Κολυβάς είναι δικηγόρος σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Καρλσρούης, Reinhold-Frank-Straße 72, 76133 Καρλσρούη (εποπτική αρχή).

Η συνολική δραστηριότητα ασκείται με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων (BORA), τον Ομοσπονδιακό Κώδικα περί Δικηγόρων (BRAO), τον Κανονισμό περί Εξειδικευμένων Δικηγόρων (FAO), τον Ομοσπονδιακό Κώδικα Δικηγορικών Αμοιβών (RVG) και τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (διαθέσιμο στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.brak.de).

Οι δικηγόροι έχουν υποχρέωση βάσει του Ομοσπονδιακού Κώδικα περί Δικηγόρων (BRAO) να διατηρούν μια ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης με ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη ύψους 250.000,00 ευρώ. Λεπτομερή στοιχεία παρουσιάζονται στην παράγραφο 51 του Ομοσπονδιακού Κώδικα περί Δικηγόρων (BRAO). Ο δικηγόρος, Γεώργιος Κολυβάς, διατηρεί την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης του στην εταιρεία

ERGO Versicherung AG,
Victoriaplatz 1,
40198 Ντίσελντορφ.

Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της ασφαλιστικής κάλυψης περιλαμβάνει τις δραστηριότητες στην Ευρώπη.

Εξωδικαστικός διακανονισμός διαφορών

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ δικηγόρων και των αναθετόντων φορέων τους (πελατών), υπάρχει η δυνατότητα εξωδικαστικού διακανονισμού διαφορών κατόπιν αιτήσεως σύμφωνα με την παράγραφο 73 τμήμα 2 αρ. 2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 73 τμήμα 5 του Ομοσπονδιακού Κώδικα περί Δικηγόρων (BRAO) στον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο της Καρλσρούης (Reinhold-Frank-Straße 72, 76133 Καρλσρούη, τηλέφωνο: 0721 25340) ή σύμφωνα με την παράγραφο 191 και τα επόμενα του Ομοσπονδιακού Κώδικα περί Δικηγόρων (BRAO) στον οργανισμό μεσολάβησης του δικηγορικού σώματος στον Ομοσπονδιακό Δικηγορικό Σύλλογο (επικοινωνία δυνατή και μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: schlichtungsstelle@brak.de)

Σχεδιασμός και υλοποίηση παρουσίας στο διαδίκτυο:

Σχεδιασμός του λογότυπου και της εταιρικής ταυτότητας:

Bettina G. Braun

Σχεδιασμός και υλοποίηση των δικτυακών τόπων:

buschfeuer Kommunikationsdesigner

Φωτογραφίες:

Stephan Presser
istockphoto