Τύπος | Η εμπιστοσύνη και η διακριτικότητα είναι σημαντικά για εμάς.
„Η πένα και το χαρτί ανάβουν μεγαλύτερη φωτιά από όλα τα σπίρτα του κόσμου.“ Malcom Forbes
„Η πένα και το χαρτί ανάβουν μεγαλύτερη φωτιά από όλα τα σπίρτα του κόσμου.“ Malcom Forbes

Τύπος

Η εμπιστοσύνη και η διακριτικότητα είναι σημαντικά για εμάς.

Η διακριτικότητα είναι για το δικηγορικό μας γραφείο και για τον δικηγόρο, Κολυβά, υψίστης σημασίας. Ως εκ τούτου, δεν δημοσιεύουμε κανένα απολύτως δελτίο τύπου σχετικά με τις δραστηριότητές μας.

Επιπροσθέτως, μεριμνούμε για την απόλυτη αποστασιοποίηση των πελατών μας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, σε κανένα άλλο κλάδο δικαίου δεν είναι το δημόσιο ενδιαφέρον για ενημέρωση τόσο μεγάλο όσο στο ποινικό δίκαιο. Σε περίπτωση όμως που μια ειδησεογραφία είναι αναπόφευκτη, την παρακολουθούμε προσεκτικά και επεμβαίνουμε όποτε γίνεται υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων (μεταξύ άλλων, σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων της προσωπικότητας) και, αν κρίνεται αναγκαίο, παρέχουμε αντικειμενικά ορθή πληροφόρηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή εξυπηρετεί τον πελάτη μας.